Kırmızı figür tekniği nedir

Home » Genel » Kırmızı figür tekniği nedir
Genel Yorum Yapılmamış

Kırmızı figür tekniği

Kırmızı figür tekniği, Eski Yunan da İÖ 6. yüzyıl sonlarıyla İÖ 4. yüzyıl sonları arasında yaygın olarak kullanılan çanak çömlek bezeme tekniği. Bu dönemde yapıl­mış önemli vazoların çoğu ya bu teknikle ya da daha eski bir yöntem olan siyah figür tekniğiyle boyanmıştır. Kırmızı figür tek­niğinde figürlerin dış çizgileri siyahla çizil­miş, bu çizgilerin dışında kalan zemin de siyaha boyanmıştır; figürler ise vazonun kendi renginde, yani çamur kırmızısı bıra­kılmıştır. Ayrıntıların da boya ile çizilerek oluşturulması insan figürünün hareketinin ve daha önemlisi yüz ifadesinin verilebilme- sinde büyük bir kolaylık sağlarken, gölge­lendirme yapılmasına ve daha yetkin bir perspektif uygulamasına da olanak vermiş­tir. Eski Yunan çanak çömleklerindeki bezemelerin çoğu yalnızca dekoratif olma­yıp, aynı zamanda belirli sahneleri canlan­dırdığı için bu tür teknik olanaklar büyük önem taşımaktaydı.

kirmizifigurteknigi

Kırmızı figür tekniği tarihi

Kırmızı figür tekniği, birincisi IO y. 530­480 arasında, ikincisi de İÖ y. 480-323 arasında olmak üzere kabaca iki döneme ayrılır. İlk vazolarda yaşamdan sahnelerin yanı sıra kahramanlık öyküleri ve Dionysos şenlikleri de işlenmiş, ayrıntılar siyah ya da kahverengi izlenimi veren sulandırılmış bo­yayla eklenmiştir. Kısaltım tekniğini ustaca uygulayan sanatçılar vazonun iki boyutlu yüzeyi üstünde derinlik izlenimi yaratabilmişlerdir. Figürler doğalcı olmaktan çok dekoratif niteliktedir. Bu dönemin en önemli sanatçıları Oltos, Epiktetos, Euphronios, Euthymides, Onesimos, Duris ve Brygos Ressamı’dır. İkinci dönemden kal­ma vazolar daha süslüdür ve beyaz ya da sarımsı kahverengi, altın sarısı ve mavi renklerle yapılmış ayrıntıları vardır. Çoğun­lukla sıradan konular duygusal bir biçim­de işlenmiştir. Doğalcılık ve perspektif arayışları içinde kabın biçiminin bozuldu­ğu, kendine özgü estetik değerini yitirerek tıpkı bir duvar ya da tuval parçası gibi yalnızca resim için bir zemin oluşturur hale geldiği görülür. Kırmızı figür tekniği nedir ..

LEAVE A COMMENT